Multirisicoverzekering

01/11/2022

Multirisicoverzekering

01/11/2022

Een multirisicoverzekering op maat van je zaak? Ons nieuwe aanbod voor handelaars is meer dan enkel een brandverzekering. Ontdek er alles over.Waarom kiezen voor de multirisicoverzekering?

Onze multirisicoverzekering beschermt je tegen beschadigingen aan je goederen door brand, vallende voorwerpen zoals bomen of masten, aanrijding, kwaadwillige beschadiging, water en stookolie, glasbreuk, storm en natuurrampen.


Ben je handelaar? Ontdek nu de 9 nieuwe extra waarborgen op maat van je zaak.


Wat is onder andere verzekerd?


 • De verzekering verleent onder meer dekking voor schade door:
 • Brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade en abnormale uitstoot van rook of roet binnen een gebouw
 • Aanrijding door voertuigen, vallen van luchtvaartuigen
 • Vallende voorwerpen, vallen van luchtvaartuigen, vallende bomen
 • Kwaadwillige beschadiging tijdens vandalisme, arbeidsconflicten of aanslagen
 • Water en stookolie
 • Storm en natuurrampen


Er is ook dekking voor schade die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval. Schade door het redden van personen en goederen bijvoorbeeld of door maatregelen om de schade te beperken.


Wat is onder andere niet verzekerd?


 • Schade aan zonnetenten en doeken door storm
 • Schade door een aanrijding of botsing die je zelf veroorzaakt hebt
 • Schade die verband houdt met (burger)oorlog, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen


Opties


Ben je handelaar? Dan kun je je brandverzekering uitbreiden met een verzekeringsoplossing op maat van je zaak.


Dit aanbod combineert 9 extra dekkingen voor je zaak:


 1. Kostendekking continuïteitsplan
  Leed je schade? Dan dekt deze verzekering de extra kosten die je moet maken om de bedrijfswerking te garanderen, zoals het huren van een noodstroomgenerator. 
 2. Inkomensverlies na wegenwerken
  Heb je de waarborg bedrijfsschade afgesloten? Dan zorgt deze verzekering voor uitkeringen als je zaak door wegenwerken in de nabije omgeving van de verzekerde ligging volledig onbereikbaar is voor je klanten.
 3. Verkoopautomaten
  Met deze verzekering bescherm je je verkoopautomaten (zoals broodautomaten, bloemen- en voedingsautomaten) op de ligging van je handelszaak, tegen alle risico’s zoals vandalisme en diefstal.
 4. Schade aan gebouw door aanrijding eigen voertuig
  Is het gebouw verzekerd in je KBC-Patrimoniumpolis? Dan vergoedt deze verzekering de schade aan het gebouw door aanrijding of botsing ook als de botsing door jou of je personeel werd veroorzaakt.
 5. Zonnetenten, luifels en doeken
  Deze verzekering vergoedt schade door storm en aanverwante gevaren aan zonnetenten, luifels of doeken die vastgemaakt zijn aan het gebouw.
 6. Evenementen
  Is de inhoud van het gebouw verzekerd in je KBC-Patrimoniumpolis? Dan wordt het verzekerd bedrag van de inhoud verhoogd met 10% wanneer je een evenement organiseert (zoals een opendeurdag, een braderie of een personeelsfeest). Ook tenten en hun inhoud die op dat ogenblik gebruikt worden zijn verzekerd tegen storm en aanverwante gevaren.
 7. Fluctuerende koopwaar
  De waarde van de koopwaar van je zaak kan schommelen gedurende het jaar. Met deze uitbreiding wordt het verzekerde bedrag gedurende maximaal 2 maanden verhoogd met 20%.
 8. Betaaloplossingen en waarden
  Deze verzekering beschermt je betaalsystemen tegen alle risico’s zoals vandalisme en diefstal. De waarden in de kassa of brandkast zijn verzekerd bij diefstal met geweld, bedreiging van personen of braak. De waarden zijn ook verzekerd tijdens het transport.
 9. Goederen van personeel
  De goederen van je personeel zijn verzekerd na schade veroorzaakt door brand, storm, waterschade en glasbreuk.


Voor de dekkingen, de verzekerde bedragen en een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je expert verzekeren.


Voor meer informatie en legale vermeldingen, zie kbc.be/ondernemen/multirisico of klik op de "Meer informatie" link hieronder.


Wenst u meer informatie of een afspraak?